BME@LiU-dagen är tillbaka!

Den 21 maj 2024 är det dags för årliga BME@LiU – en hel dag fylld av aktiviteter som lyfter fram forskningen som bedrivs vid Linköpings universitet inom medicinsk teknik.

Just området medtech är skärningspunkten mellan många av LiU:s styrkor och strategiska områden. Här utvecklas toppmoderna teknologier som biosensorer, medicinsk bildbehandling, AI, e-hälsa och visualisering med många tillämpningar inom life science.

BME@LiU är en mötesplats för forskare, företag, organisationer, studenter och kliniker som på något sätt bidrar till BME-teknologier.

Årets upplaga, den femte i ordningen, fokuserar på styrkeområdena Cancer och Inflammation och infektion (MIIC).

East Sweden Medtech är representerat såväl i organisationskommittén som i programkommittén och bland annat är verksamhetsledare Anna Fahlgren med och arrangerar sessionen om styrkeområdet Cancer. Avsikten med sessionen är att belysa några av de tvärvetenskapliga projekt som pågår och att främja fortsatt samverkan inom området.

Under BME-dagen kommer ESMT dessutom att ha ett informationsbord på mässan, för att sprida information och samverka med andra aktörer.

Läs mer och anmäl dig till BME@LiU 2024 här. I anmälan kan du skicka in abstract för en muntlig presentation eller poster, eller reservera plats för ditt företag/organisation i Research Arena.

Anmälan till BME@LiU