Fler innovatörsluncher i vår

East Sweden Medtech fortsätter satsningen på ”Innovators lunch”. Under våren blir det fem kreativa lunchmöten där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Den första ”Innovators lunch” arrangeras tisdagen den 20 februari och har temat egenmonitorering. På plats för att ge en kort introduktion är Mattias Elg, professor vid Linköpings universitet, och Petra Jacobson, specialistsjuksköterska på lungmedicinska kliniken och forskare vid Linköpings universitet.

– Vi kommer att diskutera evidens kring egenmonitorering och om det finns mer eller mindre framgångsrika områden där egenmonitorering har visat sig vara effektivt, säger Annika Bergström, projektledare på East Sweden Medtech.

– Målet med våra innovatörsluncher är att bjuda in till en lunch där kliniker kan presentera sina nuvarande och framtida behov för inbjudna forskare för att se hur vi tillsammans kan lösa vårdens utmaningar.

Innovator’s lunch fortsätter den 19 mars med temat ”Digitala tvillingar”, den 9 april handlar det om ”Robotik”, den 21 maj är det ”Materialforskning” som står på agendan och den 11 juni ligger fokus på 3D.

”Innovators lunch” arrangeras i samarbete med Region Östergötlands enhet Förbättring och Innovation samt LiU Innovation. Samtliga tillfällen hålls klockan 12.15-13.15 i lokalen Antracit vid Norra entrén till Universitetssjukhuset i Linköping.

Smarta val för att nå en hållbar hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården brottas med ett nästan oändligt antal utmaningar; ekonomi i balans, kompetensförsörjning, åldrande befolkning som lever längre samt en ständig medicinsk och teknisk utveckling. East Sweden Medtech och Läkemedelsindustriföreningen (Lif) bjuder därför in till en temadag om hållbar hälso- och sjukvård.

Begreppet hållbarhet har ofta förknippats med miljöfrågor, men är mycket vidare än så. Egenmonitorering, god och nära vård, prevention, tidig upptäckt av exempelvis cancersjukdom är sådana exempel. Hållbarhetsarbete behöver integreras som en del i den ordinarie verksamheten och verksamhets- utvecklingen för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och behov kring resurs och kapacitet.

Ensam är inte stark. Under dagen hoppas vi att få diskutera hur hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv tillsammans kan fortsätta bygga en hållbar hälso- och sjukvård för nästa decennium. För detta fordras tillit. En hållbar hälso- och sjukvård karaktäriseras av gemensamma, långsiktiga lösningar där patienten står i centrum och där alla aktörer tar ansvar. En hållbar sjukvård handlar bland annat om effektiva arbetssätt, ekonomisk resurshushållning, tillgång till smarta lösningar och med minimal miljöpåverkan.

Vi hoppas att vi, när dagen är slut, har en gemensam syn på:
• Vad karaktäriserar och vilka är de fundamentala förutsättningarna för en hållbar hälso- och sjukvård?
• Hur kan olika aktörer samverka och bidra till önskad utveckling?
• Hur mäter vi och följer upp att utvecklingen går i önskad riktning?

När: 5 december 2023
Var: Hotell Ekoxen i Linköping Anmälan: senast 28 november via denna länk

”Innovator´s lunch” – 3 oktober

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Under hösten arrangerar East Sweden Medtech i samarbete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, tre lunchföreläsningar på US Linköping.

Första ”Innovator´s lunch” är tisdagen den 3 oktober och har temat patientövervakning med föreläsarna professor Daniel Aili och forskaren Johan Junker. Vi träffas i lokalen Antracit på US Linköpings vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 3 oktober, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit

”Innovator´s lunch” – 24 oktober

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Den 24 oktober är temat Diagnostik – nya diagnostiska och prognostiska metoder i lokalen Antracit på US Linköping vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen, som arrangeras av East Sweden Medtech i sambete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 24 oktober, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit

”Innovator´s lunch” – 21 november

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Höstens ”Innovator´s lunch” avslutas den 21 november med Patientdata. Under lunchen berättar biträdande föreståndaren för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) Håkan Gustafsson berättar mer om hur hälsodata kan användas för forskning och AI i lokalen Antracit på US Linköpings vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen, som arrangeras av East Sweden Medtech i samarbete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 21 november, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit

Öppen föreläsning om leverkirurgi vid cancer

Den 19 april arrangeras den öppna föreläsningen ”Leverkirurgi vid cancer – i går, dag och i morgon”. Medverkar gör överläkaren och docenten Bergthor Björnsson samt överläkaren och medicine doktorn Linda Lundgren.

Föreläsningen om leverkirurgi är den första i en serie av tre öppna föreläsningar i vår och arrangeras i sal Dolomit vid Norra entrén på Universitetssjukhuset i Linköping klockan 18.00-20.00.

Den 3 maj föreläser Pär Myrelid, överläkare och biträdande professor samt Disa Kalman, överläkare och medicinedoktor, under rubriken ”Att slippa stomi vid inflammatorisk tarmsjukdom” och den 17 maj föreläser överläkaren Eva Vikhe Patil och kuratorn Darija Duronja om ”Att få diagnosen bröstcancer”.

Föreläsningarna är öppna för alla och fika ingår. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Kirurgiska kliniken på US, Linköpings universitet och East Sweden Medtech.

Välkommen!

ESMT på innovationsveckan

Innovationsveckan i Norra entrén på Universitetssjukhuset

Under vecka 45 genomförs East Sweden Innovation week i Östergötland. ESMT deltar under onsdagen den 9 november med ett stånd i Ljusgården i Norra entrén samt att vi bidrar till speakers corner.

Här hittar du mer om East Sweden Innovation week 2022

Drönarflyg för längre autonoma flygningar börjar ta fart

Den 6’e oktober kommer en demonstrationsflygning med en drönare att ske mellan Linköping och Norrköping. Drönaren kommer vara autonom och själv hitta vägen till flygplatsen i Norrköping.

Den 7’e oktober kommer det hållas en seminariedag i Norrköping

För mer info gå till LFV’s websida.

Läs mer