Kontakta oss

Vi som arbetar i East Sweden Medtech har erfarenheter av att arbeta med klinisk verksamhet, kommersialisera nya produkter och kunskap om hur nya innovationer kan skapas

Kontakta oss
ESMTs personal samlat vid ytterdörren till ESMT's lokaler på Universitetssjukhuset i Linköping.
Porträttbild av Terese Källberg.

Terese Källberg

Verksamhetsledare

Terese har lång klinisk erfarenhet som anestesisjuksköterska, en Exekutiv MBA från Handelshögskolan och ett stort intresse för utvecklingsarbete inom sjukvården, kan identifiera sjukvårdens behov och koppla ihop med innovation.

070 283 8442

Anna Fahlgren

Verksamhetsledare

Anna har en lång erfarenhet av tillämpad klinisk forskning som professor inom experimentell ortopedi, erfarenhet att starta bolag inom medicinteknik vilket ger en gedigen förståelse för utmaningar att kommersialisera medicinteknisk forskning.

073 620 9474

Porträttbild av Anna Fahlgren.
Porträttbild av Peter Hult.

Peter Hult

Projektledare

Peter har över 20 års erfarenhet av medicinsk teknik och är disputerad i ämnet. Initierat och drivit flera stora nationella satsningar i samverkan med akademi, sjukvård och näringsliv samt deltagit i start av bolag. Har stor kännedom om skapande av arenor där behov möter lösning för nyttiggörande i vården.

070 259 2926

Anders Brodin

Projektledare

Anders har en stor erfarenhet att arbeta med medicintekniska bolag. Han är dessutom en serieentreprenör inom olika tekniska innovationer vilket ger en stor förståelse för att lyssna in och tolka behov som kan omvandlas i en ny teknisk innovation.

013 281811

Porträttbild av Anders Brodin.

Annika Bergström

Projektledare

Annika har lång erfarenhet av kvalitet och utvecklingsarbete inom sjukvården och har haft en ledande position som en av Region Östergötlands Tjänsteman i Beredskap (TiB). Annika har också varit verksam tillsammans med statliga och frivilliga organisationer i internationella sjukvårdsuppdrag. Fortsatt kliniskt verksam och med fokus på att hitta lösningar på sjukvårdens behov.

013-282365

Mattias Elg

Projektledare

Utifrån från sin roll som professor har Mattias en omfattande erfarenhet inom en rad forskningsfält som kvalitetsstyrning, visualisering, beslutsfattande och metodik för dataanalys. Som tidigare centrumchef för HELIX forskningscenter vid Linköpings Universitet har han haft ett intensivt samarbete med företag, ideella organisationer och offentliga institutioner. Samarbeten som syftat till att omsätta kvalitetsförbättringar till lösningar på verkliga problem.

013-28 44 01

Grundare

East Sweden Medtech grundades 2020 av Linköpings universitet och Region Östergötland. Syftet är att underlätta för sjukvården att få in nya lösningar på uttalade behov, och att göra det i en tripplehelix-modell.

Linköpings universitets logotyp i bred variant.

Region Östergötlands logotyp.

Styrgruppen

East Sweden Medtech har en styrgrupp som består av regionala politiker, dekaner och vice rektor från LiU, utvecklingsdirektör och forskningsdirektör från Region Östergötland samt representanter från näringslivet. Syftet är att samla regionala och nationella experter med en gemensam kompetens, kunskap och auktoritet inom politik och våra tre hörnstenar – hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Marie Morell
Politiker (M), Ordförande i ESMT, Regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland

Lena Jonasson
Dekan för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och medlem av ESMT’s presidie

Per-Olof Brehmer
Vice-rektor för samverkan vid Linköpings universitet

Kaisa Karro
Politiker (S) Oppositionsråd och 2:e vice ordförande för regionstyrelsen i Region Östergötland

Frida Lundmark
Policy expert, LiF

Ulf Melin
Dekan för Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.

Robert Ring
Utvecklingsdirektör, Region Östergötland.

Anna Lefevre Skjöldebrand
VD för Swedish Medtech och ordförande för Medtech4Health

Mats Ulvendahl
Forskningsdirektör, Region Östergötland

Johan Ölvander
Dekan för Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet

Samarbetspartners

ESMT samverkar med många aktörer inom akademi och näringsliv. Några av dessa är våra samarbetspartners och deltar i styrgruppen antingen som medlemmar eller adjungerade.

De forskande läkemedelsföretagen, LiF, logotyp.

LiF
Branschorganisation för de forskande läkemedelsbolagen i Sverige.
Besök Lif på nätet

Swedish medtechs logotyp.

Swedish Medtech
Branschorganisation för medicintekniska företag i Sverige.
Besök Swedish Medtech på nätet

Region Kalmar läns logotyp.

Region Kalmars län
Bedriver hälso- och sjukvård och regional utveckling i Kalmars län.
Besök Region Kalmars län på nätet

Region Jönköping läns logotyp.

Region Jönköpings län
Bedriver hälso- och sjukvård och regional utveckling i Jönköpings län.
Besök Region Jönköpings län på nätet