Tillsammans kan vi lösa
sjukvårdens behov.

Innovation som löser behov

East Sweden Medtech är en länk mellan sjukvårdens behov, forskarnas kunskap och innovatörernas idéer. Vi matchar behov som utgår från patienten med innovativa lösningar. För en personcentrerad, jämlik vård – här, nu och i framtiden.

Kontakta oss / Nyhetsbrev

Vi lyssnar till dem som vet bäst

Hälso- och sjukvården vet hur behoven ser ut i verksamheten. Vi stöttar sjukvården att identifiera behov och koppla ihop dem med kunskap och lösningar.

Kontakta oss för ett besök
Vårdpersonal i ett laboratorium.
Samarbete med händer, post-it lappar och dator på ett bord.

Vi matchar med ny kunskap

För att lösa behoven i sjukvården behöver vi ny kunskap. Kunskap som kan vara tvärvetenskaplig eller komma från andra discipliner än de vi oftast vänder oss till. Har du kunskap som du tror kan behövas i sjukvården?

Kontakta oss för ett möte

Vi ser till att innovationerna når ut

Sjukvårdens behov kräver innovativa lösningar och ny teknik. Vi vill ta del av nya idéer som kan skapa nytta i sjukvården och vi har verktyg för att stötta lösningar som matchar ett behov. Är du en entreprenör med en idé eller en produkt?

Fyll i formulär för behov-matchning
Anna Fahlgren samtalar vid ett seminarium.