East Sweden Medtech nod för Medtech4Health

Innovationssatsningen Medtech4Health är inne på sin tredje etapp. East Sweden Medtech är ansvarig som nod för arbetet i det Sydöstra sjukvårdsområdet.

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik, som arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg. För att göra det möjligt samlar Medtech4Health aktörer inom hälso-och sjukvård, akademi, idéburna organisationer och näringsliv i regionala noder i olika typer av projekt. Syftet är att innovationerna ska effektivisera hälso- och sjukvården och stärka den medicintekniska industrin, nationellt och internationellt.

Här kan du läsa mer: https://medtech4health.se/