slider background

Hälso- och sjukvård

Behov är en avgörande utgångspunkt för all innovation. East Sweden Medtech har ett starkt fokus på hälso- och sjukvårdens behov när vi söker nya lösningar på framtidens utmaningar.


En stor del av East Sweden Medtechs arbete handlar om att lyssna in, kartlägga och identifiera vilka behov hälso- och sjukvården har. När vi vet det, kan vi också matcha det med lösningar, innovationer och forskning.

Sjukvårdens behov är vårt främsta fokus och vi ska avlasta verksamheten genom att hjälpa till att identifiera och tydliggöra behov. Genom våra skickliga medarbetare med klinisk erfarenhet träffar vi sjukvården på era förutsättningar. Vi tar enskilda möten, träffar klinikledning eller på valfritt sätt där det finns ett behov.

Vi arbetar med behovsdriven innovation utifrån en tydlig arbetsmodell:

1) Diskussion med kliniker: Vi hjälper till att identifiera och kommunicera behov som kan stärka verksamheten.
2) Analys av behovet – behovskort: Vi har kontakt med universitet, näringsliv och patientföreningar för att diskutera potentiella lösningar.
3) Rundabords-diskussion: Vi sammanför behov med lösningar, ofta är hela kvadrupel helix involverade.
4) Sammanfattning och nästa steg:
• Gå vidare eller avsluta?
• Matcha med universitet och/eller näringsliv.
• Hur kan lösningen implementeras?

Har du ett behov?

Har du identifierat ett behov i din verksamhet, eller skulle du vilja ha vårt stöd för att sätta ord på de behov ni har? Eller vill du att vi skall komma ut och presentera oss för er verksamhet?