ESMT på Innovationsmässan 2022

slider background
Innovationsmässan 2022

Nyligen arrangerade East Sweden Medtech, tillsammans med Region Östergötlands innovationsenhet Test och innovation, en innovationsmässa som lockade ett stort antal besökare. Under hela dagen fanns möjlighet att ta del av cirka 25 intressanta föredrag i Speakers Corner som en del av Innovationsmässan. Ämnesbredden var stor, det handlade exempelvis om produktionsstyrning i mödrahälsovården, e-hälsolösningar för följsamhet till rehabilitering, egenmonitorering samt användning av drönare för akutsjukvård.

Bland utställarna kunde man träffa intressanta företag där exempelvis BioReperia presenterade analysmetoder för cancerdiagnostik, Biovisor Medical AB visade upp sitt digitala otoskop och Printed Electronics Arena visade exempel på hur tryckt elektronik kan användas i sjukvårdstillämpningar.

Region Östergötlands Kommunikationsdirektör Anna Bowall besöker ESMT’s monter.

Under hela dagen förekom samverkansmöten och nya kontakter skapades, vilket gjorde dagen till ett kreativt samverkansforum där hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv kunde mötas.