”Innovator´s lunch” – 21 november

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Höstens ”Innovator´s lunch” avslutas den 21 november med Patientdata. Under lunchen berättar biträdande föreståndaren för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) Håkan Gustafsson berättar mer om hur hälsodata kan användas för forskning och AI i lokalen Antracit på US Linköpings vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen, som arrangeras av East Sweden Medtech i samarbete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 21 november, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit