”Innovator´s lunch” – 24 oktober

Välkommen på ”Innovator´s lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar.

Den 24 oktober är temat Diagnostik – nya diagnostiska och prognostiska metoder i lokalen Antracit på US Linköping vid norra entrén klockan 12.15-13.15.

Under lunchen, som arrangeras av East Sweden Medtech i sambete med LIU Innovation och Test och Innovation i Region Östergötland, försöker vi hitta kreativa lösningar som möter vårdens utmaningar. Berätta om era kliniska behov, både omedelbara och framtida, för forskare för att se om vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar.

Datum: 24 oktober, klockan 12.15-13.15
Plats: US Linköping, lokal Antracit