Ny satsning på innovatörsluncher

Under hösten bjuder East Sweden Medtech in till ”Innovators lunch” – ett kreativt lunchmöte där kliniker och forskare kan brainstorma fram lösningar på vårdens utmaningar. Totalt arrangeras tre lunchmöten på US Linköping i oktober och november.

Den första ”Innovators lunch” arrangeras tisdagen den 3 oktober och har temat patientövervakning med föreläsarna professor Daniel Aili och forskaren Johan Junker.

– Vårt mål är att etablera ”Innovators lunch” som ett regelbundet forum. Vi vill bjuda in till en lunch där kliniker kan presentera sina nuvarande och framtida behov för inbjudna forskare för att se hur vi tillsammans kan lösa utmaningarna, säger Rozalyn Simon från arrangerande East Sweden Medtech.

Den 24 oktober är temat Diagnostik – nya diagnostiska och prognostiska metoder. Hösten avslutas den 21 november med temat Patientdata där biträdande föreståndaren för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) Håkan Gustafsson berättar mer om hur hälsodata kan användas för forskning och AI.

”Innovators lunch” arrangeras i samarbete med Region Östergötlands enhet Test och Innovation samt LiU Innovation. Samtliga tillfällen hålls klockan 12.15-13.15 i lokalen Antracit vid norra entrén till Universitetssjukhuset i Linköping.