slider background

Smarta val för att nå en hållbar hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården brottas med ett nästan oändligt antal utmaningar; ekonomi i balans, kompetensförsörjning, åldrande befolkning som lever längre samt en ständig medicinsk och teknisk utveckling. East Sweden Medtech och Läkemedelsindustriföreningen (Lif) bjuder därför in till en temadag om hållbar hälso- och sjukvård.

Begreppet hållbarhet har ofta förknippats med miljöfrågor, men är mycket vidare än så. Egenmonitorering, god och nära vård, prevention, tidig upptäckt av exempelvis cancersjukdom är sådana exempel. Hållbarhetsarbete behöver integreras som en del i den ordinarie verksamheten och verksamhets- utvecklingen för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och behov kring resurs och kapacitet.

Ensam är inte stark. Under dagen hoppas vi att få diskutera hur hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv tillsammans kan fortsätta bygga en hållbar hälso- och sjukvård för nästa decennium. För detta fordras tillit. En hållbar hälso- och sjukvård karaktäriseras av gemensamma, långsiktiga lösningar där patienten står i centrum och där alla aktörer tar ansvar. En hållbar sjukvård handlar bland annat om effektiva arbetssätt, ekonomisk resurshushållning, tillgång till smarta lösningar och med minimal miljöpåverkan.

Vi hoppas att vi, när dagen är slut, har en gemensam syn på:
• Vad karaktäriserar och vilka är de fundamentala förutsättningarna för en hållbar hälso- och sjukvård?
• Hur kan olika aktörer samverka och bidra till önskad utveckling?
• Hur mäter vi och följer upp att utvecklingen går i önskad riktning?

När: 5 december 2023
Var: Hotell Ekoxen i Linköping Anmälan: senast 28 november via denna länk