slider background

Forskning

För att lösa behoven i hälso- och sjukvården behöver vi kunskap. East Sweden Medtech fångar upp forskning som kan kopplas direkt mot behoven eller tillämpas för att utveckla en innovation i näringslivet.


East Sweden Medtech har en tät koppling till Linköpings universitet. Vi har nära kontakter med enskilda forskarteam och med hela innovationsstödsystemet inom universitetet.

Det gör att vi kan knyta ihop viktiga forskningsresultat med hälso- och sjukvårdens behov, få rätt personer att hitta varandra och testa nya lösningar på de behov som finns. Med vår utgångspunkt i vårdens behov kan vi söka svaren i tvärvetenskapliga lösningar eller i andra discipliner än de förväntade.

Vi har koll på nya forskningsanslag inom hälso- och sjukvårdsområdet, vi utmanar flaskhalsar för forskningen och vi validerar forskning, där vi kopplar ihop ny teknologi med användare i vården.

Vi har en tydlig arbetsmodell för att matcha kunskap med behov:

  • East Sweden Medtech kontaktar forskare: När vi identifierar ett behov i hälso- och sjukvården använder vi alla våra resurser in i akademin för att hitta forskningen som kan vara svaret på behovet.
  • Forskare kontaktar East Sweden Medtech: När forskare har kunskap de tror kan skapa nytta i hälso- och sjukvården, går vi igenom vår samling av identifierade behov och bidrar med vårt kontaktnät in i hälso- och sjukvården.
  • East Sweden Medtech kan arbeta tillsammans med forskningssatsningar inom strategiska områden på LiU när det finns önskemål att matcha forskning med sjukvårdens behov

Kan din kunskap skapa nytta?

Har du kunskap som du tror kan komma till nytta i hälso- och sjukvården? Eller vill du veta mer om vilka behov som finns? Eller är du nyfiken på hur East Sweden Medtech kan hjälpa till i din forskning?