slider background

Innovation

Ibland behöver tekniska lösningar hitta sin väg till vårdens behov. Ibland kan befintlig teknik vara svaret på ett behov man inte visste fanns. East Sweden Medtech är innovatörernas kontaktnät mot hälso- och sjukvården.


Hälso- och sjukvårdens behov kräver innovativa lösningar och ny teknik. Med ett brett kontaktnät och en djup kunskap om hälso- och sjukvårdens verksamhet är East Sweden Medtech en naturlig ingång för företag som har lösningar för framtiden.

Vi har ett ständigt öra mot nyskapande teknik, samtidigt som vi utforskar befintlig teknik som kan användas på nya sätt. Vi fungerar som ett stöd för entreprenörer och innovatörer som kontaktar oss med lösningar och frågeställningar. En del av vårt arbete är att identifiera och utmana flaskhalsar i innovationsprocessen, för att på det sättet bidra till fler innovationer i hälso- och sjukvården.

Vi har en tydlig arbetsmodell för att matcha lösningar med behov:

1) Företag kontaktar East Sweden Medtech
2) East Sweden Medtech identifierar vilket behov som ska lösas, företaget fyller i ett formulär och beskriver vilket behov i sjukvården som man avser att lösa, beskriver sin lösning och vilka vinster som kan skapas av detta.
3) East Sweden Medtech undersöker om den nya innovationen kan kopplas till ett behov i hälso- och sjukvården.
4) Om det inte finns ett behov får företaget värdefull kunskap och kan ändra sin inriktning eller gå vidare med sin förfrågan till en annan part.
5) Om det finns ett behov bjuds företaget in till en aktivitet, exempelvis ett enskilt samtal, ett rundabords-samtal eller ett webbinar.

Har du en idé?

East Sweden Medtechs vision är att vara en spindel i nätet som kan lotsa företag rätt i hälso- och sjukvården. Vi vill ta del av nya idéer som kan skapa nytta i sjukvården. Är du en entreprenör med en idé eller en produkt?